fbpx

Gwarancja

Wszystkie zakupione w sklepie EuroMedia towary objęte są gwarancją producenta. Informacja o czasie obowiązywania gwarancji znajduje się w dokumencie gwarancyjnym dostarczonym wraz z produktem.

Zakres gwarancji udzielonej przez producenta określa dołączony do Towaru dokument gwarancyjny. Reklamacje oparte na gwarancji producenta należy składać na podane w dokumencie gwarancyjnym adresy autoryzowanych serwisów.

1. Gwarancji udziela się wyłącznie konsumentom w rozumieniu Art. 22 Ustęp 1 Kodeksu Cywilnego na produkty zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.
3. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym lub wypełnienie formularza online.
4. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.
5. Urządzenia bez prawidłowo wypełnionego formularza serwisowego mogą być potraktowane jako urządzenia do naprawy odpłatnej lub zwrócone bez podjęcia czynności serwisowych, na koszt Klienta.
6. Jeżeli urządzenie jest oklejone plombą gwarancyjną, musi być ona w stanie nienaruszonym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia plomby nastąpi utrata gwarancji.
7. Gwarancji nie podlegają urządzenia po upływie okresu gwarancyjnego, oraz uszkodzenia powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej, zalania, uszkodzeń mechanicznych i termicznych, użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych oraz samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
8. Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie.


Gwarancja serwisowa firmy BOSCH

Gwarancja serwisowa firmy DE LONGHI

Gwarancja serwisowa firmy KARCHER

Gwarancja serwisowa firmy LG

Gwarancja serwisowa firmy MANTA

Gwarancja serwisowa firmy PANASONIC

Gwarancja serwisowa firmy PHILIPS

Gwarancja serwisowa firmy SAMSUNG

Gwarancja serwisowa firmy SONY

Gwarancja serwisowa firmy XIAOMI