fbpx

REKLAMACJE

RĘKOJMIA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Po wykryciu wady mają Państwo prawo do:
a. złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. Termin uważa się za rozpoczęty w momencie otrzymania przez nas reklamowanego towaru od przewoźnika.

Przedmiot reklamacji należy wysłać na adres:

EURO MEDIA AGD RTV SP Z O O

ul. Sandomierska 17
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Świętokrzyskie

Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu i wypełniony oraz podpisany formularz reklamacji.

Skorzystanie z powyższego formularza reklamacyjnego nie jest konieczne do złożenia reklamacji. Formularz ten stanowi jedynie przykład, z którego mogą Państwo korzystać.

Dowodem zakupu może być na przykład kopia paragonu fiskalnego lub faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności jak: data sprzedaży, rodzaj sprzedanego produktu, jego cena.

Prosimy o zwrócenie uwagi na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce, a także, aby reklamowana rzecz była czysta i sucha.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz wybrania w formie zwrotu naszego dedykowanego przewoźnika ponosimy koszty zwrotu towaru.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Państwu rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowo Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam Państwo znajdą będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

POBIERZ FORMULARZ